Kliknij na ramkę z pytaniem, żeby zobaczyć odpowiedź.

O kursie

Nasza oferta wyróżnia się przede wszystkim metodologią prowadzenia zajęć. Ludzie posiadają ogromne możliwości w zakresie uczenia się. Jednak, aby efektywnie przyswajać wiedzę informatyczną i marketingową (SEO), konieczne jest podejmowanie określonego rodzaju działań.

Niezbędnymi elementami procesu uczenia się są: interakcja praktyczna z problemem, poszukiwanie rozwiązań metodą prób i błędów, tworzenie własnych oryginalnych rozwiązań problemów oraz… bezkarne eksperymentowanie. Udział tych elementów, gwarantujących sukces w nauce, zapewniamy w trakcie naszych zajęć oraz w okresie rocznego wsparcia po ich zakończeniu.

Ważna, szczególnie w początkowym etapie nauki, jest także możliwość kontaktu z trenerem: dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami. Dlatego wszyscy nasi wykładowcy posiadają zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie.

Kolejną rzeczą, która nas odróżnia, jest program. Jest on skonstruowany tak, aby osoby zupełnie niezaznajomione z tematem mogły opanować WordPressa i SEO w ciągu 24 godzin od poziomu zerowego do poziomu średniozaawasowanego.

Ponadto u nas dominują szkolenia indywidualne oraz praca w małych, maksymalnie 4 osobowych grupach. W takich warunkach trener jest w stanie pracować naprawdę efektywnie.

Wszystkie zadania wykonujesz samodzielnie, gdyż szkolenie ma formę  praktycznego laboratorium. Pracujesz z prawdziwym serwerem i Twoja strona jest od razu dostępna w Internecie (nie instalujemy WordPressa lokalnie).

Nasz kurs jest doskonałym wstępem do programowania. Uczmy m.in. skrótów klawiszowych oraz podstaw HTML, CSS i PHP. Poznajesz także całą paletę użytecznych narzędzi (w postaci np. dodatków do różnych przeglądarek czy specjalnych stron przydatnych podczas audytu SEO).

Średniozaawansowany oznacza dla nas „zaawansowany początkujący” (advanced beginner) według skali przygotowanej przez kognitywistów: Huberta L. Dreyfusa i Stuarta E. Dreyfusa.

Bracia Dreyfus prowadzili badania na przedstawicielach zawodów takich jak piloci, kierowcy i szachiści oraz dorośli, którzy uczyli się kolejnego języka. Celem ich badań było wyjaśnienie, w jaki sposób dorosły człowiek opanowuje i rozwija swoje umiejętności w oparciu o instrukcje przekazywane mu słownie lub na piśmie.

Badacze ci stworzyli pięciostopniowy schemat opisujący zmiany, jakie zachodzą w mechanizmach podejmowania decyzji przez specjalistów danej dziedziny wiedzy na różnych poziomach kompetencji.

Pięć stopni rozwoju kompetencji według braci Dreyfus to:

  1. Nowicjusz (Novice)
  2. Zaawansowany początkujący (Advanced beginner)
  3. Kompetentny (Competent)
  4. Biegły (Proficient)
  5. Ekspert (Expert)

Na pierwszym etapie nabywania umiejętności nowicjusz, poprzez przekazywane mu instrukcje, uczy się rozpoznawania faktów, nabywa także wiedzę na temat reguł, dzięki którym będzie mógł podjąć konkretne działania w oparciu o dostępne fakty. Nowicjusz, ze względu na swój zasób wiedzy (małe doświadczenie), nie jest w stanie podejmować optymalnych decyzji w różnych sytuacjach, co prowadzi do błędów.

Drugi poziom („zaawansowany początkujący”) charakteryzuje się już zdobyciem pewnego doświadczenia w radzeniu sobie z określonymi sytuacjami. To powoduje, że zaczyna on uwzględniać w procesie podejmowania decyzji więcej zmiennych, jak też wykorzystywać nieco bardziej zaawansowane reguły postępowania.

Przejście pomiędzy poziomem pierwszym a poziomem drugim jest związane z praktycznym doświadczeniem wyniesionym z konkretnych sytuacji, w których musiał on eliminować nieistotne dla danego problemu elementy.

Zaawansowany początkujący dostrzega podobieństwa pomiędzy daną sytuacją a sytuacją, z którą już wcześniej sobie radził. Zaczyna brać pod uwagę elementy sytuacyjne.

Jest niezwykle istotne, żeby zrozumieć, że osiągnięcie wyższych poziomów jest możliwe wyłącznie ze wzrostem doświadczenia. Nie można przejść na wyższe poziomy kończąc jakikolwiek kurs, gdyż nabycie doświadczenia wymaga czasu w obcowaniu z problemami tj. poznawaniu nowych sytuacji i odpowiednim interpretowaniu ich.

A zatem w dalszej nauce istotnie jest zdobycie doświadczenia, a nie przyswajanie spisanych reguł postępowania. Każdy, kto będzie Państwu mówił, że jest to możliwe do osiągnięcia wyłącznie dzięki udziałowi w jakimś kursie, wprowadza Państwa w błąd.

Bracia Dreyfus zwrócili uwagę, że rozwój umiejętności człowieka w jego początkowej fazie jest w dużej mierze związany z instrukcjami, które uczący się otrzymuje oraz doświadczeniami uczącego się. Na tym skupimy się w ramach naszego szkolenia.

Literatura:

  • K. Nowacki, Wąskie gardło systemów eksperckich – model nabywania kompetencji braci Dreyfus, [w:] „Umysł i kultura”, Lublin 2013, s. 193-215.

Kurs trwa 24 godziny zegarowe (32 godziny dydaktyczne) i jest rozłożony na 4 sześciogodzinne sesje:

  1. Instalacja i konfiguracja WordPressa
  2. Motywy i wtyczki WordPressa
  3. On-Page i Off-Page SEO
  4. On-Page i Off-Page SEO w kontekście WordPressa

Kurs trwa cztery dni po 6h dziennie. Można wybrać dowolne dni w ciągu całego tygodnia, jak i tryb weekendowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć tworzyć strony internetowe w oparciu o system WordPress oraz pozycjonować je.

Szkolenie może być także użyteczne dla wszystkich, którzy znają się trochę na WordPressie i pozycjonowaniu i chcą usystematyzować swoją wiedzę.

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). To oznacza, że kursanci przychodzą na kurs z własnym sprzętem. Wymagania: 2GB RAM, 5GB HDD. Komputer musi być w stanie połączyć się z WIFI.

Jeżeli szkolenie odbywa się w lokalizacji klienta, to na kliencie spoczywa obowiązek zapewnienia dostępu do Internetu. Jeżeli szkolenie odbywa się w jednej z naszych sal komputerowych, to należy pamiętać o zabraniu ze sobą kabla zasilającego.

Na komputerze będziemy instalować oprogramowanie, więc potrzebne będą uprawnienia administracyjne.

Nie. W ramach ceny kursu zapewniamy profesjonalny hosting i domenę opłacone na rok.

Już prawie 1/3 wszystkich stron internetowych jest zbudowana w oparciu o WordPress i jest to stały trend wzrostowy. Z WordPressa korzystają nie tylko Sony Music, The World Disney Company, Mercedes-Benz, Microsoft News Center, The official site of Sweden i BBC America, ale także np. Snoop Dog, Katy Perry i The Rolling Stones.

Wybierając ten kurs zyskujesz umiejętności, które z pewnością przydadzą się w przyszłości!

Nasze szkolenie wystarcza do tego, aby wykonać własną, lekką, responsywną stronę internetową. Dlatego jest on doskonały dla każdego, kto chce stworzyć stronę internetową samodzielnie od podstaw (np. strona firmowa, portfolio, strona prywatną lub stronę projektu).

Oczywiście wiele zależy od Ciebie, od tego, czy będziesz chciał pracować także samodzielnie w domu, po zakończeniu zajęć.

Jeżeli będziesz potrafił wykonać wszystkie zdania, które rozwiążecie wcześniej wspólnie z trenerem, to odpowiedź z pewnością brzmi „tak”.

Trenerzy w czasie zajęć starają się pokazać różne możliwe ścieżki rozwoju oraz wiele typowych sposobów postępowania. Rozwijanie własnych kompetencji wymaga jednak także przepracowania określonego czasu samodzielnie.

Podczas szkolenia indywidualnego cała uwaga trenera jest skupiona tylko na Tobie. Dla wielu osób jest to najbardziej efektywna forma nauki. Niektórzy kursanci wolą jednak pracować w małych grupach. Jeżeli zaliczasz się do drugiej grupy to możesz namówić koleżankę lub kolegę i uzyskać dzięki temu niższą cenę.

Tak czy inaczej pamiętaj, że praca z trenerem skraca drogę do celu!

Szkolenie umożliwia ogólne poznanie wszystkich aspektów związanych z WordPressem i pozycjonowaniem, opanowanie nomenklatury oraz umiejętność podjęcia określonych działań w celu stworzenia strony i jej dalszego pozycjonowania.

Poznasz zagadnienia związane z WordPressem i SEO w stopniu średniozaawansowanym. Dowiesz się, jak działa hosting, jak połączyć go z domeną, jak łączyć się z nim przez FTP i jak samodzielnie poprawnie zainstalować na nim WordPressa. Dowiesz się także, jak skonfigurować go i wykorzystać jego rozszerzenia, wtyczki (pluginy) i motywy (themes) żeby zbudować w pełni sprawną stronę internetową (responsywną lub posiadającą wersję mobilną).

Poznasz około 20 czynników po stronie Twojej strony (On-Page SEO), które wpływają na pozycjonowanie, jak i tyle samo czynników po stronie Internetu, które wpływają na wysokość w rankingach Google (Off-Page SEO). Poznasz sposoby i narzędzia przydatne do lepszego przystosowania WordPressa do SEO (optymalizacja, audyt, analiza konkurencji).

Po ukończeniu tego kursu z pewnością będziesz rozumieć różnorodne zagadnienia związane z tworzeniem stron internetowych, co pozwoli Ci się dalej rozwijać, szlifować swoje umiejętności, jak i pracować dalej nad swoją stroną, tak żeby poprawiać jej słabe strony.

Celem kursu nie jest wykonanie strony internetowej podczas zajęć, lecz opanowanie obsługi WordPressa i SEO w stopniu średniozaawansowanym. 

Wykonanie strony internetowej wiąże się z przeprowadzeniem szeregu czynności, takich jak np. przygotowanie projektu strony. Z kolei przygotowanie dobrego projektu wymaga wiedzy na temat narzędzia, jakim jest WordPress. 

Mimo to, wielu kursantów tworzy podczas zajęć gotowe strony.

Pamiętaj, że każdy uczestnik kursu otrzymuje profesjonalny hosting i domenę, a także roczne wsparcie mailowe naszego teamu trenerskiego. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żebyś zaczął od razu pracować nad swoim projektem, niezależnie od tego, czy będzie to własne portfolio prac, strona firmowa, strona instytucji czy strona hobbystyczna.

Prowadzimy tego rodzaju kursy, jako szkolenia zamknięte, dla osób, które ukończyły kurs „Kurs WordPress z pozycjonowaniem stron (SEO)”. Ich oferta zostanie przedstawiona uczestnikom szkolenia na ostatnich zajęciach lub drogą mailową w ciągu tygodnia po ukończeniu kursu.

Szkolenie odbywa się w lokalizacji wskazanej przez klienta (w biurze, domu) lub w jednej z naszych sal komputerowych. W przypadku wybrania opcji własnej, po stronie klienta leży zapewnienie dostępu do Internetu.

Szkolenia odbywają się w trybie ciągłym.