Jak wstawić obrazek wyróżniający shortcodem?

W tym celu należy zarejestrować najpierw shortcode, następnie można już używać [thumbnail] przy tworzeniu treści.

add_shortcode('thumbnail','thumbnail_in_content');
function thumbnail_in_content( $atts ) {
global $post;
return get_the_post_thumbnail( $post->ID );
}

Dodaj komentarz